The Hague - Design and Government

Every dot represents a person who visited this site.
The colour and sound are determined by your unique ip-address.

newsletter rss-feed twitter facebook

Sorry, you need to install flash to see this content.

De huidige Europese vlag is sinds begin 1986 het symbool van alle Europese instellingen. Maar het ontwerp gaat terug naar 1955, toen de Duitse Arsène Heitz de vlag ontwierp voor de in 1949 opgerichte Raad van Europa. Twaalf is een symbool is van perfectie, volledigheid en eenheid (denk aan het aantal maanden in een jaar en het aantal uren op een klok, ook telt de dierenriem twaalf tekens). De cirkel is onder andere het symbool van de eenheid en gelijkheid.
www.europa.eu

Ludolf van Hasselt

Directeur vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en jurylid voor Een nieuw symbool voor Europa
http://ec.europa.eu/nederland

interview Ludolf van Hasselt

Europa en creativiteit

Interview met Ludolf van Hasselt

Wat is volgens u de betekenis van creativiteit voor Europa?
‘Het bevorderen van innovatie en creativiteit is belangrijk voor de mondiale concurrentiepositie van de Europese kennisindustrie en daar is goed design een essentieel onderdeel van. Het gaat de Euro­pese Unie echter niet alleen om het economische belang. Ook de sociale effecten en de betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van Europese burgers telt. Innovatie en creativiteit spelen in de huidige tijd een zeer belangrijke rol. Beide zijn noodzakelijk om op de wereld­markt competitief te blijven. Ze dragen ertoe bij om nieuwe oplossingen te vinden voor actuele maatschappelijke problemen.’

Wat gebeurt er momenteel in Europa aan samenwerking op het gebied design en overheid?
‘Creativiteit en innovatievermogen worden door de EU als kernvaardig­heden beschouwd. Daarom werd 2009 het Europees Jaar van Creativiteit en Innovatie. Het heeft zich bewezen als een beproefde manier om het bewustzijn over die thema’s te vergroten, informatie over succesverhalen te verspreiden en onderzoek te stimuleren. De Europese Commissie richt zich vooral op coördinatie en communi­catie van innovatieve en creatieve activiteiten. Dit betekent dat de EC onder andere informatie over best practices zal verspreiden, onder­zoek over creativiteit en innovatie zal stimuleren, en verandering op beleids­niveau gaat bevorderen. Daar ligt ook de link met design. Wij hebben creatieve geesten nodig die deze ideeën vormgeven en de drij­ven­de kracht zijn voor voort­durende innovatie. Design is op artistiek, creatief, economisch, cultureel en sociaal vlak essentieel om op wereldschaal competitief te blijven.’