The Hague - Design and Government

Every dot represents a person who visited this site.
The colour and sound are determined by your unique ip-address.

newsletter rss-feed twitter facebook

Sorry, you need to install flash to see this content.

Logo NS, 1968
Ontwerp: Gert Dumbar, Tel Design

Nederlandse bankbiljetten, 1982
Ontwerp: Ootje Oxenaar

Beatrixzegel, 1981
Ontwerp: Peter Struycken, Gerard Unger (typografie)

 

 

Ed Annink (1956-2012)

Ed Annink was mede eigenaar van het ontwerpbureau Ontwerpwerk in Den Haag en heeft internationale ervaring als multidisciplinair ontwerper, curator, adviseur en docent. Hij was initiator van de manifestatie Design en Overheid en stelde het programma samen in 2010. Ontwerpwerk was verantwoordelijk voor de vormgeving van campagnemiddelen, publicaties en tentoonstellingen tijdens Design en Overheid 2010.
www.ontwerpwerk.nl

Interview Ed Annink

Den Haag Design en Overheid

Interview met Ed Annink (1956-2012)

Waarom een manifestatie over het onderwerp design en overheid?
‘In het verleden was de relatie tussen de overheid en de creatieve (ontwerp)sector uitzonderlijk, ook vanuit een internationaal oogpunt gezien. Staatsbedrijven zoals de voormalige PTT (nu TNT Post), de Nederlandse Spoorwegen en de Nederlandsche Bank waren belangrijke opdrachtgevers voor Nederlandse ontwerpers. Bijzonder vormgegeven resultaten van deze samenwerking zijn onder andere het Nederlandse geld van Ootje Oxenaar, het NS logo van Gert Dumbar en postzegels van de PTT van ontwerpers zoals Wim Crouwel. De identiteit van de overheid is belangrijk in haar communicatie met de multi­culturele burger. Het is van belang te begrijpen hoe de burger de identiteit van de overheid beleeft. Met Den Haag Design en Overheid willen we een goede relatie tussen overheid, het huidige design potentieel en de burger op een Europese schaal revitaliseren en stimuleren. Gezien vanuit een creatief perspectief, met de wens om kennis te delen en samen te werken.’

Wat zijn de kernbegrippen van Den Haag Design en Overheid?
‘Kwalitatieve inzet van creativiteit kan de sociale cohesie versterken en meer vertrouwen in diversiteit en subculturen creëren.
De programmering van Design en Overheid is een verkenning van de diversiteit van visuele overheids identiteiten en de manier waarop de burger die beleeft. De visuele identiteit van lokale, regionale en (inter)nationale overheidsorganisaties op het gebied van de openbare ruimte, architectuur en visuele communicatie hebben onze aandacht. En dan vooral de mensen die creëren en reguleren. Tenslotte zijn ‘wij mensen’ het die informatie zenden en ontvangen, talenten en overtuigingen bezitten, respect en vertrouwen hebben.
De kernbegrippen waarmee wij werken zijn: identiteit, perceptie en kennis delen.’