Den Haag - Design en Overheid

Iedere stip hieronder staat voor een bezoeker van deze site.
De kleur en het geluid worden bepaald door je unieke ip-adres.

nieuwsbrief rss-feed twitter

Sorry, you need to install flash to see this content.

Download voor meer informatie over opzet en resultaat van het onderzoek de complete Thesis.

Thesis: Design, cultuur en nationale identiteit

Thesis: Design, cultuur en nationale identiteit

06.07.2011

Pieter Aarts studeerde 5 juli j.l. af aan de opleiding Master of Design Management (MDM) van EURIB in Rotterdam. Voor zijn thesis deed hij onderzoek naar het belang van een effectieve en herkenbare identiteit voor de hedendaagse overheid en specifiek de vraag of design daarbij in staat is een nationale identiteit tastbaar te maken. Hij bracht daarvoor eerst de relatie tussen design, cultuur en nationale identiteit in kaart en bekeek het belang van cultuur-specifiek design voor de eindgebruiker. Voor het kwalitatieve onderzoek werden dertien professionals uit zes Europese landen geïnterviewd waarvoor Aarts dankbaar gebruik maakte van het netwerk van Design Den Haag.

De belangrijkste bevindingen betreffen de huidige rol en de inzet van design door de overheid die zich tot nu toe nu te vaak tot symboliek en communicatie beperkt.
Design kan bijvoorbeeld in samenwerking met andere disciplines de kwaliteit van het gedrag van de overheid in haar belangrijkste product (dienstverlening) sterk verbeteren. Als de overheid de potentie van design beter (h)erkent kan het vervolgens design breder, integraal en met meer samenhang inzetten. Door tevens haar producten en diensten te baseren op culturele waarden worden deze relevanter voor de eindgebruiker: de burger. Tenslotte is duidelijk dat de samenwerking tussen overheid en ontwerpers dringend toe is aan een herijking waarbij ontwerpers in staat moeten zijn pro-actief thema's te agenderen.

Pieter Aarts (Eindhoven, 1966) studeerde aan de Design Academy Eindhoven en werkte achtereenvolgens als ontwerper en projectleider bij Fabrique (Delft) en Ontwerpwerk (Den Haag). Hij is nu werkzaam als senior projectleider bij Mijksenaar (Amsterdam).