Den Haag - Design en Overheid

Iedere stip hieronder staat voor een bezoeker van deze site.
De kleur en het geluid worden bepaald door je unieke ip-adres.

nieuwsbrief rss-feed twitter

Sorry, you need to install flash to see this content.

 

Noot van de redactie:
De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen die niet voldoen aan onze (soms subjectieve) voorwaarden te weigeren; kijk voor een indruk van projecten die wél voldoen op onze website. We corresponderen niet over bijdragen, dus hou de website in de gaten om te zien of je project voldeed.

voorwaarden

Voorwaarden voor het inzenden van projecten voor Ontworpen voor de Overheid 

We nodigen ontwerpers en architecten uit projecten in te zenden die zijn ontworpen in opdracht van de overheid.

Stuur je project in aan info@designdenhaag.eu:
. 1 afbeelding: 72 dpi, 220 px breed
. feiten: titel project, jaar, evt. locatie, opdrachtgever, ontwerpbureu, link naar projectpagina in je eigen website
. tekst: Engelse beschrijving van het project (max. 65 woorden)

Voorwaarden:
. het project past binnen één van de volgende disciplines: ontwerp openbare ruimte, architectuur of visuele communicatie
. directe opdrachtgever is de lokale, regionale of nationale overheid of een overheidsinstelling
. het project heeft een grote publieke zichtbaarheid
. het project toont de toegevoegde waarde van een ontwerper of architect

Onder ontwerp openbare ruimte vallen:
. functionele objecten in de openbare ruimte zoals een brug, een pleininrichting etc.
. vrij toegankelijke entreegebieden van publieke gebouwen zoals van een stadhuis of van een bibliotheek
Kunst en tentoonstellingsinrichtingen behoren niet tot onze interessegebieden.

Onder architectuur vallen:
. overheidsgebouwen, zoals ministeries en ambassades

Onder visuele communicatie vallen:
. visuele zichtbaarheid van de overheid naar de burger toe, op straat (identiteit van politie, brandweer, ministeries, ...)
. voorlichtings- en promotiecampagnes van de overheid
. politieke campagnes
Hieronder verstaan we niet publicaties van de overheid voor intern gebruik of gericht aan een professionele markt.